Popielarz-Mróz, Weronika. „«Marzenia Na emeryturze»? Aktywność Marzenio-twórcza osób W Drugiej połowie życia”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 13 (grudzień 30, 2020): 195–210. Udostępniono maj 20, 2022. https://studia-psychologica.up.krakow.pl/article/view/8385.