Wojtak, Maria. „Możliwości Wykorzystania wskaźników Adaptacyjnych Narracji Autobiograficznych W Pracy Z Osobami Z Diagnozą Schizofrenii Paranoidalnej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 13 (grudzień 30, 2020): 177–194. Udostępniono maj 20, 2022. https://studia-psychologica.up.krakow.pl/article/view/8384.