Wolski, M. „Z Cyklu „Wyznania Pedagoga specjalnego” Czyli O Tym, Jak uruchomiłem W «Przystanku Betlejem» Swoje Szalone Alter-ego…”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, t. 13, grudzień 2020, s. 249-56, doi:10.24917/20845596.13.15.