Lessner Listiakova, I., i D. Preece. „Doskonalenie Nauczycieli W Zakresie Zaburzeń Ze Spektrum Autyzmu: Przegląd Literatury”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, t. 12, grudzień 2019, s. 177-99, doi:10.24917/20845596.12.9.