Bednarska, G. „Praca Z Bajką W Procesie Wychowania Dziecka W Wieku Przedszkolnym I Wczesnoszkolnym : Zagadnienia Terminologiczne I Metodyczne”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, t. 10, nr 1, grudzień 2017, s. 108-30, https://studia-psychologica.up.krakow.pl/article/view/5643.