Wolski, M. (2020) „Z cyklu „Wyznania pedagoga specjalnego” czyli o tym, jak uruchomiłem w «Przystanku Betlejem» swoje szalone alter-ego…”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, s. 249–256. doi: 10.24917/20845596.13.15.