Początek, G. i Michno, B. (2020) „W cieniu Klątwy Ondyny. Medyczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania osób z rzadką chorobą genetyczną”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, s. 213–232. doi: 10.24917/20845596.13.12.