Lessner Listiakova, I. i Preece, D. (2019) „Doskonalenie nauczycieli w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu: przegląd literatury”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 12, s. 177–199. doi: 10.24917/20845596.12.9.