Wolski, Marcin. 2020. „Z Cyklu „Wyznania Pedagoga specjalnego” Czyli O Tym, Jak uruchomiłem W «Przystanku Betlejem» Swoje Szalone Alter-ego…”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 13 (grudzień):249-56. https://doi.org/10.24917/20845596.13.15.