Początek, Gabriela, i Bartosz Michno. 2020. „W Cieniu Klątwy Ondyny. Medyczne I Psychologiczne Aspekty Funkcjonowania osób Z Rzadką Chorobą Genetyczną”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 13 (grudzień):213-32. https://doi.org/10.24917/20845596.13.12.