Bednarska, Gabriela. 2017. „Praca Z Bajką W Procesie Wychowania Dziecka W Wieku Przedszkolnym I Wczesnoszkolnym : Zagadnienia Terminologiczne I Metodyczne”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 10 (1):108-30. https://studia-psychologica.up.krakow.pl/article/view/5643.