WOLSKI, M. Z cyklu „Wyznania pedagoga specjalnego” czyli o tym, jak uruchomiłem w „Przystanku Betlejem” swoje szalone alter-ego…. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, [S. l.], v. 13, p. 249–256, 2020. DOI: 10.24917/20845596.13.15. Disponível em: https://studia-psychologica.up.krakow.pl/article/view/8390. Acesso em: 2 paź. 2023.