POPIELARZ-MRÓZ, W. „Marzenia na emeryturze”? Aktywność marzenio-twórcza osób w drugiej połowie życia. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, [S. l.], v. 13, p. 195–210, 2020. DOI: 10.24917/20845596.13.11. Disponível em: https://studia-psychologica.up.krakow.pl/article/view/8385. Acesso em: 29 cze. 2022.