WOJTAK, M. Możliwości wykorzystania wskaźników adaptacyjnych narracji autobiograficznych w pracy z osobami z diagnozą schizofrenii paranoidalnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, [S. l.], v. 13, p. 177–194, 2020. DOI: 10.24917/20845596.13.10. Disponível em: https://studia-psychologica.up.krakow.pl/article/view/8384. Acesso em: 20 maj. 2022.