BEDNARSKA, G. Praca z bajką w procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym : zagadnienia terminologiczne i metodyczne. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 108–130, 2017. Disponível em: https://studia-psychologica.up.krakow.pl/article/view/5643. Acesso em: 27 luty. 2024.