Wolski, M. (2020). Z cyklu „Wyznania pedagoga specjalnego” czyli o tym, jak uruchomiłem w „Przystanku Betlejem” swoje szalone alter-ego…. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, 249–256. https://doi.org/10.24917/20845596.13.15