Początek, G., & Michno, B. (2020). W cieniu Klątwy Ondyny. Medyczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania osób z rzadką chorobą genetyczną. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, 213–232. https://doi.org/10.24917/20845596.13.12