Kossewska, J. (2020). Macierzyństwo w kontekście autyzmu. O stresogennych czynnikach na drodze życia matek dzieci z ASD. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, 43–68. https://doi.org/10.24917/20845596.13.3