[1]
Popielarz-Mróz, W. 2020. „Marzenia na emeryturze”? Aktywność marzenio-twórcza osób w drugiej połowie życia. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica. 13, (grudz. 2020), 195–210. DOI:https://doi.org/10.24917/20845596.13.11.