[1]
Bednarska, G. 2017. Praca z bajką w procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym : zagadnienia terminologiczne i metodyczne. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica. 10, 1 (grudz. 2017), 108–130.