Wiedza o autyzmie u polskich adeptów psychologii

Autor

  • Joanna Kossewska
  • Katarzyna Sarlej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845596.11.13

Słowa kluczowe:

autyzm, wiedza, przyszli pycholodzy, przyszli farmakolodzy

Abstrakt

Podstawowym warunkiem adekwatnej diagnozy oraz właściwego procesu leczenia i nauczania dzieci z autyzmem oraz wspierania rodziny jest odpowiedni poziom wiedzy profesjonalistów na temat autyzmu. Badania na temat wiedzy o autyzmie prowadzone są w różnych grupach zawodowych w wielu krajach świata, lecz tylko nieliczne dotyczą przyszłych psychologów, a żadne nie obejmują studentów farmacji. Celem prezentowanych badań było więc uzupełnienie tego braku. W badaniu realizowanym przy użycia Kwestionariusza wiedzy o autyzmie Janikowskiej i Rychlewskiej wzięło udział 80 studentów (40 studentów psychologii i 40 studentów farmacji). Wyniki potwierdziły częściowe postawione na wstępie dwie hipotezy: 1. Studenci psychologii charakteryzują się lepszą znajomości symptomów autyzmu i form terapii w porównaniu ze studentami farmacji natomiast 2. niższą wiedzą na temat czynników etiologicznych i chorób współistniejących.

Bibliografia

39th Annual report to congress on the implementation of the Individuals with Disabilities.
Education Act. (2017). Office of Special Education and Rehabilitative Services U.S.
Department of Education. (retrieved 25.09.2018 from http://www.ed.gov/about/
reports/annual/osep).
Ayub, A., Naeem, B., Ahmed, W.N., Srichand, S., Aziz, K., Abro, B., Najam, S., Murtaza, D.,
Janjua, A.A., Ali, S., & Jehan, I. (2017). Knowledge and perception regarding autism
among primary school teachers: A cross-sectional survey from Pakistan, South Asia.
Indian Journal of Community Medicine, 42 (3), 177-179.
Bakare, M.O., Ebigbo, P.O., Agomoh, A.O., Eaton, J., Onyeama, G.M., Okonkwo, K.O., Onwukwe,
J.U., Igwe, M.N., Orovwigho, A.O., & Aguocha, C.M. (2009). Knowledge about
childhood autism and opinion among healthcare workers on availability of facilities
and law caring for the needs and rights of children with childhood autism and other
developmental disorders in Nigeria. BMC Pediatrics, 9, 12. doi:10.1186/1471-2431-
9-12 .
Bakare, M.O., Tunde-Ayinmode, M.F., Adewuya, A.O., Bello-Mojeed, M.A., Sale, S., James,
B.O., Yunusa, M.A., Obindo, J.T., Igwe, M.N., Odinka, P.C., Okafor, C.J., Oshodi, Y.O.,
Okonoda, K.M., Munir, K.M., Orovwigho, A.O. (2015). Recognition of Autism Spectrum
Disorder (ASD) symptoms and knowledge about some other aspects of ASD
among final year medical students in Nigeria, Sub-Saharan Africa. BMC research
notes, 8, 454. doi:10.1186/s13104-015-1433-0 (retrieved 25.09.2018 from https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4574575/).
Bandurska, E., Szmaglińska, K., Nowalińska, M., Zarzeczna-Baran, M. (2017). Wiedza personelu
medycznego oddziałów ratunkowych na temat postępowania z pacjentem
autystycznym. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 47 (1), 31-38.
Chrzanowska, I. (2012). Wiedza na temat autyzmu wśród obecnych i przyszłych pedagogów
a dylemat wspólnego kształcenia i integracji w wymiarze edukacyjnym. Rocznik
Lubuski, 38, 2, 105-115.
Crane, J.L. &Winsler, A. (2008). Early Autism Detection. Implications for Pediatric Practice
and Public Policy. Journal of Disability Policy Studies, 18, 4, 245-253
Dales, L., Hammer, S.J., Smith, N.J. (2001). Time trends in autism and in MMR immunization
coverage in California. JAMA. 285, 1183-1185.
Destefano, F., & Thompson, W. (2004). MMR vaccine and autism: An update of the scientific
evidence. Expert Review of Vaccines, 3, 19-22. Doi: 10.1586/14760584.3.1.19.
Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. (2013). Arlington: American
Psychiatric Association.
Dillenburger, K., Jordan, J.A., McKerr, L., Devine, P., & Keenan, M. (2013) Awareness
and knowledge of autism and autism interventions: A general population survey.
Research in Autism Spectrum Disorders, 7 (12), 1558-1567.
Dosreis, S., Weiner, C.L., Johnson, L., Newschaffer, C.J. (2006). Autism spectrum disorder
screening and management practices among general pediatric providers. Journal of
Developmental and Behavioral Pediatrics, 27(2 Suppl), 88-94.
Eseigbe, E.E., Nuhu, F. T., Sheikh, T.L., . Eseigbe, P., Sanni, K.A., &Olisah, V. O. (2015). Knowledge
of Childhood Autism and Challenges of Management among Medical Doctors
in Kaduna State, Northwest Nigeria. Autism Research and Treatment, 892301. doi:
[10.1155/2015/892301].
Estes, A., Munson, J., Rogers, S.J., Greenson, J., Winter, J., & Dawson, G (2015). Long-Term
Outcomes of Early Intervention in 6-Year-Old Children With Autism Spectrum Disorder.
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 54, 7, 580-587.
Foster, C., & Ortiz, S. (2017). Vaccines, Autism, and the Promotion of Irrelevant Research:
A Science-Pseudoscience Analysis. Skeptical Inquirer, 41, 44-48. [retrieved
05.10.2018 from https://www.researchgate.net/publication/316609492_Vaccines_
Autism_and_the_Promotion_of_Irrelevant_Research_A_Science-Pseudoscience_
Analysis].
Igwe, M.N., Ahanotu, A.C., Bakare, M.O. (2011). Assessment of knowledge about childhood
autism among paediatric and psychiatric nurses in Ebony state, Nigeria. Child Adolescent
Psychiatry and Mental Health, 5: 1. doi: 10.1186/1753-2000-5-1 (retrieved
25.09.2018 from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3022827/).
Igwe, M.N., Bakare, M.O., Agomoh, A.CO., Onyeama, G.M., & Okonkwo, K.O. (2010). Factors
influencing knowledge about childhood autism among final year under graduates
Medical, Nursing and Psychology students of University of Nigeria, Enuga. Italian
Journal of Pediatrics, 36, 44, doi: 10.1186/1824-7288-36-44. (retrieved 25.09.2018
from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2894024/).
Janikowska, K., Rychlewska, P. (2010). Wiedza o autyzmie wśród studentów psychologii
i medycyny. Current Problems of Psychiatry, 11 (3), 260-264. [retrieved 15.09.2917
from http://www.cppsych.umlub.pl/issues/archive/vol11/no3/a16/
Kalyva, E., & Papageorgiou, V. (2004). Psychology Students’ Knowledge About Autism.
Good Autism Practice. 5. 61-67.
Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, 2, 217-250.
Kowalska, M., Gajda, M., Barański, K., & Braczkowska, B, (2018). Sources of parental
knowledge about the safety of vaccinations in Poland. Health Promotion International.
DOI: 10.1093/heapro/day096
Lazaratou, H., Economou, M., & Dikeos, D. (2017). The necessity of early intervention in
autism. Journal of Pediatrics, 184, 240-241.
Łęczycka, J. (1994). Stan wiedzy o autyzmie w badaniach empirycznych. W: W. Dykcik
(red.). Autyzm, kontrowersje i wyzwania, (s. 209-216). Poznań: Wydawnictwo
Eruditus.
Liu, Y., Li, J., Zheng, Q., Zaroff, Brian Ch.M., Hall, J., Li, X., &Hao, Y., (2016). Knowledge,
attitudes, and perceptions of autism spectrum disorder in a stratified sampling of
preschool teachers in China. BMC Psychiatry,16, 142, doi: [10.1186/s12888-016-
0845-2] (retrieved 12.09.2018).
Low, H.M. & Zailan, F. (2018) Medical students’ perceptions, awareness, societal attitudes
and knowledge of autism spectrum disorder: an exploratory study in Malaysia.
International Journal of Developmental Disabilities, 64 (2), 86-95.
Martínez-Cayuelas, E., Ibáñez-Micó, S., Ceán-Cabrera, L., Domingo-Jiménez, R., Alarcón-
Martínez, H., & Martínez-Salcedo, E. (2017). Nivel formativo sobre trastornos
del espectro autista (TEA) entre los pediatras de atención hospitalaria. [Level
of training in autistic spectrum disorders among hospital paediatricians].
Anales de Pediatria, 86 (6), 329-336.
Nicolaidis, C., Raymaker, D., McDonald, K., Dern, S., Boisclair, W.C., Ashkenazy, E., & Baggs,
A. (2012). Comparison of healthcare experiences in autistic and non-autistic adults:
a cross-sectional online survey facilitated by an academic-community partnership.
Journal of General Internal Medicine, 28(6), 761-9.
Pisula, E. (1998). Wiedza o autyzmie - część I studenci. Dziecko autystyczne, 2 , 6-9.
Pisula, E. (2012). Autyzm. Sopot: Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Pisula, E., Rola, J. (1998). Wiedza o autyzmie - część II nauczyciele. Dziecko autystyczne,
6 (2), 10-15.
Rahbar, M.H., Ibrahim, K., & Assassi, P. (2011). Knowledge and Attitude of General Practitioner
Regarding Austim in Karachi, Pakistan. Journal of Autism Developmental
Disorders, 41, 465-74.
Rhoades, R.A., Scarpa, A., Salley, B. (2007). The importance of physician knowledge
of autism spectrum disorder: results of a parent survey. BMC Pediatrics, 7, 37,
doi: 10.1186/1471-2431-7-37, (retrevied 10.10.2018 from https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC2235850/).
Shah, K. (2011). Research in brief: what do medical students know about autism? Autism,
1, 5, 127-33.
Sampson, W.-G., & Sandra, A.E. (2018). Comparative study on knowledge about autism
spectrum disorder among paediatric and psychiatric nurses in public hospitals in
Kumasi, Ghana. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 14, 99-108.
Sarlej, K. (2017). Wiedza o autyzmie wśród studentów psychologii i farmacji. Kraków:
Uniwersytet Pedagogiczny, unpublished bachelor thesis under supervision of dr
J. Kossewska
Shetty, A., & Rai, S. (2014). Awareness and Knowledge of Autism Spectrum Disorders
among Primary School Teachers in India. International Journal of Health Sciences
and Research. 4. 80-85.
Skellern, C.Y., Schluter, P.J., & McDowell, M.J. (2005). From complexity to category: responding
to diagnostic uncertainties of autistic spectrum disorders. J Pediatr Child
Health; 41(8), 407-412.
Suchowierska, M. & Walczak, P. (2013). Knowledge about autism among Polish pediatricians.
Postępy Nauk Medycznych, 1, 58-64.
Suchowierska, M. (2009). Autism: early detection and the role of primary health care
providers in the diagnostics process. Postępy Nauk Medycznych, 5, 398-403.
Świątoniowska, N. & Rozensztrauch, A. (2017). Vaccinations through the mother’s eyes.
Journal of Education, Health and Sport. 7(8), 11-19. DOI http://dx.doi.org/10.5281/
zenodo.839607http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4671 (retrieved
20.08.2918).
Tarnavska, Y. (2012). Społeczne rozumienie pojęcia „autyzm” na Ukrainie i w Polsce -
analiza międzykulturowa. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo, 4(18),
67-85
Taylor, B., Miller, E., Farrington, C.P., Petropoulos, M.C., Favot-Mayaud, I., Li, J., Waight,
P.A. (1999). Autism and measles, mumps, and rubella vaccine: No epidemiologic
evidence for a causal association. Lancet. 353, 2026-2029.
Taylor, L.J., Eapen, V., Maybery, M.T., Midford, S., Paynter, J., Quarmby, L., Smith, T., Williams,
K., &Whitehouse, A. (2016). Diagnostic evaluation for autism spectrum disorder:
a survey of health professionals in Australia. BMJ Open, 6, (9), e012517. doi:
10.1136/bmjopen-2016-012517.(retrieved 25.09.2018 from https://bmjopen.
bmj.com/content/6/9/e012517.long).
Thapar, A., Cooper, M., Rutter, M. (2017). Neurodevelopmental disorders. Lancet Psychiatry,
4(4), 339-346. doi: 10.1016/S2215-0366(16)30376-5.
The ECDC Communicable Disease Threats Report (CDTR) (2018). [retrieved 15.09.2018
from https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-
report-7-13-october-week-41].
Treffert, D.A. (2009). The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past,
present, future. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B,
Biological sciences, 364(1522), 1351-1357.
Uno, Y., Uchiyama, T., Kurosawa, M., Aleksic, B., &Ozaki, N. (2012) . The combined measles,
mumps, and rubella vaccines and the total number of vaccines are not associated
with development of autism spectrum disorder: The first case-control study in
Asia. Vaccine 30(28), 4292-4298.
Vetulani, J. (2013). Neurochemia impulsywności i agresji. Psychiatria Polska, XLVII, 1,
103-115.
Volkmar, F.R., Reichow, B. (2013). Autism in DSM-5: progress and challenges. Molecular
Autism, 4:13, doi: 10.1186/2040-2392-4-13. (retrevied 10.10.2018 from https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3716827/)
Wakefield, A.J., Murch, S.H., Anthony, A., Linnell, J., Casson, D.M., Malik, M., Berelowitz,
M., Dhillon, A.P., Thomson, M.A., Harvey, P., Valentine, A., Davies, S.E., Walker-Smith,
J.A. (1998). Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive
developmental disorder in children. Lancet. 351, 637-641.
Weiss, J.A., Isaacs, B., Diepstra, H., Wilton, A.S., Brown, H. K., McGarry, C., & Lunsky, Y.
(2017). Health Concerns and Health Service Utilization in a Population Cohort of
Young Adults with Autism Spectrum Disorder. Journal of autism and developmental
disorders, 48(1), 36-44.
Williams, K.L., Schroeder, J.L., Carvalho, C., & Cervantes, A. (2011). School personel
Knowledge of autism: a pilot survey. The school psychologist, 65, 2, 7-14.
Wing, L., & Potter, D. (2002). The epidemiology of autistic spectrum disorders: is the
prevalence rising? Mental Retard Dev Disabil Res Rev, 8(3), 151-161. doi: 10.1002/
mrdd.10029 (retrieved 25.09.2018).
Zhang, X., Xu, X., Zhang, Y., Zhang, Y., & Nie, X. (2018). Child healthcare workers’ knowledge
about autism and attitudes towards traditional Chinese medical therapy
of autism: A survey from grassroots institutes in China. Iranian Journal of Pediatrics,
28 (5), art. no. e60114,
Zwaigenbaum, L., Bauman, M.J., Stone, W.L., Yirmiya, N., Estes, A., Hansen, R., McPartland,
J.C., Natowicz, M.R., Choueiri, R., Fein, D., Kasari, C., Pierce, T., Buie, T., Carter, A.,
Davis, P.A., Granpeesheh, D., Mailloux, Z., Newschaffer, C., Robins,D., Smith Roley S.,
& Wagne, S., (2015). Early Identification of Autism Spectrum Disorder: Recommendations
for Practice and Research. Pediatrics, 136, (1 Suppl.), doi: 10.1542/peds.
2014-3667C

Opublikowane

2018-12-01

Jak cytować

Kossewska, J., & Sarlej, K. (2018). Wiedza o autyzmie u polskich adeptów psychologii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 11, 190–207. https://doi.org/10.24917/20845596.11.13

Numer

Dział

Artykuły