Czas w kontekście głuchoty

Autor

  • Joanna Kossewska

Słowa kluczowe:

głuchota, procesy temporalne, perspektywa czasowa

Abstrakt

Uszkodzenie słuchu jest istotnym czynnikiem wpływającym na doświadczenie i rozwój jednostki. Może też w sposób znaczący wpływać na proces kształtowania się tożsamości oraz na przebieg procesów temporalnych. Artykuł prezentuje trzy poziomy czasu psychologicznego w świetle współczesnej literatury. Wyniki dyskutowane są w odniesieniu do takich czynników, jak: komunikacja, język, kultura. Perspektywa temporalna została opisana w kontekście reprezentacji świata, rozumianej jako system wiedzy odzwierciedlający indywidualne przekonania jednostki. Jest to system pełniący regulacyjną rolę w procesie podejmowania decyzji, formowania postaw wobec rzeczywistego świata oraz rozwiązywania problemów, a rozwija-jący się w toku indywidualnego doświadczenia. Młodzież z uszkodzonym słuchem częściej od swoich słyszących rówieśników koncentruje się na bieżących zdarzeniach.

Bibliografia

Bahrick, L. E. (2009). Perceptual development: Amodal perception. In B. Goldstein (Ed.), Encyclopedia of Perception, Vol.1 (44-46). Newbury Park, CA: Sage Publishers.

Block, R. A. (1990). Models of psychological time. In R. A. Block (Ed.), Cognitive models of psychological time (1-35). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Brislin, R. W. (1990). Applied Cross-Cultural Psychology. Newbury Park, CA: Sage.

Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (1998). The ecology of developmental processes. In W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology, Vol 1: Theoretical models of human development (pp. 993-1023). New York: John Wiley and Sons, Inc.

Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. In W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology, Vol. 1: Theoretical models of human development (pp. 793-828). New York: John Wiley and Sons, Inc.

Bylholt, C. (1997). A review of the literature on the acquisition and development of time concepts in children. Canadian Association of Educators of the Deaf and Hear of Hearing Journal /La Revue ACESM, 23(2-3), 119-124.

Conway, Ch. M., Pisoni, D. B., & Kronenberger, W. G. (2009). The importance of sound for cognitive sequencing abilities: The auditory Scaffolding hypothesis. Current Directions in Psychological Science, 18(5), 275-279.

Coudin, G., & Lima, M. L. (2011). Being well as time goes by: Future Time Perspective and Well-Being. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 11(2), 219-232.

Eden, S. (2008). The effect of 3D virtual reality on sequential time perception among deaf and hard-of-hearing children. European Journal of Special Needs Education, 23(4), 349-363.

Grosjean, F. (2001). The right of the deaf child to grow up bilingual. Sign Lang Studies, 1, 110-114.

Gurycka, A. (1994). Reprezentacja świata w umysłach młodzieży - geneza. [Representation of Word in the adolescents’ minds]. Warszawa: Pracownia Wydawnictwa PTP.

Heming, J. E., & Brown, L. N. (2005). Sensory temporal processing in adults with early hearing loss. Brain and Cognition, 59, 173-182.

Ingber, S., & Eden, S. (2011). Enhancing sequential time perception and storytelling ability of deaf and hard of hearing children. American Annals of the Deaf, 156(4), 391-401.

Janeslatt, G., Granlund, M., Kottorp, A., & Almqvist, L. (2010). Patterns of time processing ability in children with and without developmental disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23(3), 250-262.

Kaiser-Grodecka, I., & Cieszyńska, J. (1991). The understanding of time by deaf pupils. In D. S. Martin (Ed.), Advances in Cognition, Education and Deafness (pp. 201-204). Washington: Gallaudet University Press.

Kossewska, J. (2012). Temporal orientation as the attribute of world representation in deaf adolescents. Poster presented during 1st Conference on Time Perspective, Coimbra.

Kowalska, J., & Szeląg, E. (2006). The effect of congenital deafness on duration judgment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(9), 946-953.

Lane, H. (1997). Construction of deafness. In L. Davis (Ed.), The disability studies reader (pp. 153-171). New York: Routledge.

Lane, H. (2000). Mask of Benevolence: Disabling the Deaf Community. San Diego, CA: Dawnsign Press.

Mitchell, R. E., & Karchmer, M. A. (2004). Chasing the Mythical Ten Percent: Parental Hearing Status of Deaf and Hard of Hearing Students in the United States. Sign Lang Studies, 4(2), 138-163.

Mioni, G., Cenghialta, E., & Stablum, F. (2012). Temporal Impairment in Deafness. Poster presented during 1st Conference on Time Perspective, Coimbra.

Myklebust, H. R. (1964). The Psychology of Deafness. New York: Grune and Stratton.

Nava, E., Bottari, D., Zampini, M., & Pavani, F. (2008). Visual temporal order judgment in profoundly deaf individuals. Experimental Brain Research, 190, 179-188.

Padden, C., & Humphries, T. (1988). Deaf in America, voices from a culture. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Padden, C. (1980). The Deaf community and the culture of Deaf people. In C. Baker & R. Battison (Eds.), Sign Lang and the Deaf Community (pp. 89-103). Silver Spring, MD: Linstok Press.

Piaget, J. (2011). Jak sobie dziecko wyobraża świat. Warszawa: PWN.

Poizner, H., & Tallal, P. (1987). Temporal processing in deaf signers. Brain and Lang, 30, 52-62.

Pöppel, E. (1997). A hierarchical model of temporal perception. Trends in Cognitive Science, 1, 56-61.

Robert, J. J., & Jay, L. (1975). Deaf and hearing children’s use of lang describing temporal order among events. Journal of Speech and Hearing Research, 18, 58-73.

Sacks, O. (1989). Seeing voices: A journey into the world of the deaf. Berkeley, CA: University of California Press.

Senior, G. (1989). Temporal Orientation in Hearing- Impaired People. Disability, Handicap and Society, 3(3), 277-290.

Slife, N. (2007). Exploring Leadership Among Deaf College Students: A Comparative Study at a Population Serving Institution and Predominantly Hearing Institutions. Unpublished master’s thesis, University of Maryland, College Park, MD. Retrieved June 20, 2013 from http://drum.lib.umd.edu/bitstream/1903/7374/1/umi-umd-4785.pdf.

Stokoe, W. C. (2001). The Study and Use of Sign Lang. Sign Lang Studies, 1(4), 369-406.

Szeląg, E., Kołodziejczyk, I., Kanabus, M., Szuchnik, J., & Senderski, A. (2004). Deficits of non-verbal auditory perception in postlingually deaf humans using cochlear implants. Neurosciens Letters, 355(1-2), 49-52.

Tambs, K. (2004). Moderate effects of hearing loss on mental health and subjective well-being: Results from the Nord-Trøndelag Hearing Loss Study. Psychosomatic Medicine, 66, 776-782.

Tirinelli, G., Brunetti, R., & Olivetti Belardini, M. (2009). Time reproduction of structured auditory events by deaf and hearing subjects. Proceeding of the 7th Triennal Conference of European Society of the Cognitive Science of Music (ESCOM 2009). Retrieved June 20, 2013 from https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/20929#.

Tomaszewski, P. (2010). Fonologia wizualna Polskiego Języka Migowego. [Visual phonology of Polish Sign Lang]. Warszawa: Wydawnictwo Matrix.

Zimbardo, P., & Boyd, J. (1999). Putting Time in Perspective: A Valid, Reliable Individual-Difference Metric. The Journal of Personality and Social Psychology, 77, 1271-1288.

Zimbardo, Ph. & Boyd, J. (2008). The Time Paradox: The New Psychology of Time That Will Change Your Life. Free Press. A Division of Simon & Schuster, Inc. [Polish version: Zimbardo, Ph., & Boyd, J. (2011), Paradoks czasu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN].

Zwiebel, A., & Mertens, D. M. (1985). A comparison of intellectual structure in deaf and hearing children. American Annals of the Deaf, 130, 27-31.

Opublikowane

2013-12-01

Jak cytować

Kossewska, J. (2013). Czas w kontekście głuchoty. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 6(1), 142–156. Pobrano z https://studia-psychologica.up.krakow.pl/article/view/5595

Numer

Dział

Artykuły