Teoria umysłu u dzieci głuchych w kontekście edukacji włączającej

Autor

  • Joanna Kossewska

Abstrakt

Podejmowanie decyzji o umieszczeniu głuchych dzieci lub nastolatków w określonej szkole jest bardzo ważne, gdyż istnieją zróżnicowane wyniki badań, porównujące szkoły integracyjne ze szkołami z internatem pod względem opanowanych przez uczniów kompetencji społecznych.Każda z decyzji ma swoje konsekwencje oraz długotrwałe skutki wpływające na osobiste i zawodowe cele dzieci, jak również na osiągnięcia w nauce. Konsekwencje te mogą mieć związek z rozwojem teorii umysłu, która stanowi istotne umiejętności człowieka, pozwalające na nadawanie znaczenia życiu umysłowemu innych osób, co pociąga za sobą zrozumienie oraz przewidywanie ich zachowania. Niniejsza praca przedstawia drogę rozwoju teorii umysłu u dzieci głuchych w kontekście edukacji.

Pobrania

Jak cytować

Kossewska, J. (2011). Teoria umysłu u dzieci głuchych w kontekście edukacji włączającej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 4(1), 8–21. Pobrano z https://studia-psychologica.up.krakow.pl/article/view/5574

Numer

Dział

Artykuły