Volume 9

Download whole volume

 1. Wpływ figuratywności obrazu i zapoznania się z informacją katalogową na percepcję estetyczną malarstwa współczesnego przez ekspertów i laików - Magdalena Szubielska, Ewa Niestorowicz, Biblianna Bałaj
 2. Czy piękno gry ma znaczenie? Związek estetyki klasycznej i ekspresyjnej z zaangażowaniem w grę wideo - Paweł Strojny, Agnieszka Strojny
 3. Pomiędzy lękiem a ekscytacją. Emocje w sztukach wykonawczych na przykładzie wykonawstwa muzycznego - Julia Kaleńska-Rodzaj
 4. Orientacja estetyczna. Przyczynek do Homo aestheticus - Krzysztof Mudyń
 5. Homo sapiens a sztuka – twórczość artystyczna w perspektywie psychologii ewolucyjnej - Łukasz Jach
 6. Osobowość twórcza a wybrane aspekty funkcjonowania społecznego - Dominik Borawski
 7. Doświadczenie alienacji u młodzieży a zróżnicowanie predyspozycji twórczych oraz deklarowanego typu uzdolnień - Katarzyna Tomaszek
 8. Filmoterapia jako narzędzie zmiany psychologicznej: możliwe mechanizmy działania i zastosowania - Anna Tylikowska
 9. Nieuchwytne granice człowieczeństwa. Wokół badań nad antropomorfizacją i infrahumanizacją - Amelia La Torre
 10. Anthropomorphic Social Robots as Meaning-Making Tools and Peer Models at School - Karolina Zawieska, Karolina Rynkiewicz, Agnieszka Sprońska
 11. Roboty w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - Joanna Kossewska
 12. Kształcenie empatycznych lekarzy – wyzwanie dla psychologów edukatorów pracujących w obszarze ochrony zdrowia - Karolina Sikora, Joanna Biegańska, Agnieszka Baran
 13. Anatomia przyjaźni. Zagadnienie równoważności relacji przyjacielskich kobiet i mężczyzn - Tomasz Prusińki
 14. Cechy formalne i podmiotowe a zróżnicowanie obrazu map poznawczych przestrzeni zurbanizowanych - Dominika Stryjewska, Bożena Janda-Dębek