Volume 8

Download whole volume

 1. Udział teorii integracji sensorycznej w wyjaśnianiu przebiegu procesów neuropoznawczych u osób z autyzmem - Karolina Krzysztofik
 2. Style radzenia sobie ze stresem oraz poziom lęku u matek oraz ojców dzieci chorych onkologicznie - Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Natalia Ziółkowska
 3. Doświadczenia edukacyjne a rozwój moralny młodzieży. Uzasadnienie potrzeby badań nad relacją pomiędzy nauczaniem etyki w szkołach a stymulacją rozwoju społeczno-moralnego młodzieży - Małgorzata Steć
 4. Analiza występowania poczucia pamiętania fałszywych wspomnień u osób badanych metodą list słów skojarzonych - Patrycja Maciaszek
 5. Empiryczna weryfikacja dymensjonalnego ujęcia psychopatii - Katarzyna Nowak, Jacek Neckar
 6. Związek zaangażowania w pracę z komunikacją mailową – zarys problemu i wstępne badania eksploracyjne - Konrad Kulikowski
 7. Zarządzanie przez wartości, jako metoda wyzwalania potencjału pracowników w oparciu o zaufanie - Lech Górniak
 8. Cenione wartości a jakość życia. Problem wartości przeciwstawnych - Alina Kałużna-Wielobób, Krzysztof Mudyń
 9. An Examination of the Link between Perceptions of Parental Typology and Behaviour in a Sample of Deaf/Hard of Hearing and Hearing Adolescents - Katerina Antonopoulou, Kika Hadjikakou, Xristina Dagla, Katerina Maridaki-Kassotaki
 10. Gender Differences in the Perception of Love and Sex among Polish Young Adults - Katarzyna Adamczyk, Monika Wysota
 11. Kompetencje społeczne u uczestników kursu pilotów wycieczek - Łukasz Krzywoszański, Radosława Herzog-Krzywoszańska
 12. Marital Satisfaction and Perception of Partner’s Communication Style Among Polish Married Adults - Monika Wysota