Adres e-mail

joanna.kossewska@up.krakow.pl

Adres do korespondencji

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica
Katedra Psychologii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Krakow