Zaproszenie do nadsyłania manuskryptów

Redakcja Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica zaprasza do publikowania tekstów w numerze XII poświęconym zagadnieniom z zakresu psychologii zdrowia oraz psychologii klinicznej. Zachęcamy do nadsyłania tekstów empirycznych i teoretycznych dotyczących problematyki zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, metodach jego ochrony oraz psychoterapii. Mile widziane będą zarówno prace oparte na metodach ilościowych jak i jakościowe analizy, także w formie studium przypadku. Na oryginalne prace w języku polskim lub angielskim oczekujemy do 30 czerwca 2019 roku.

Informacje

ISSN

ISSN 2084-5596
e-ISSN 2450-1271

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2015

Lista B, liczba punktów: 6

Index Copernicus

Wartość Index Copernicus, 2018: 82.73

Bazy danych

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica są indeksowane w następujących bazach danych: