Zaproszenie do nadsyłania manuskryptów

Redakcja Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica zaprasza do publikowania tekstów w numerze X poświęconym zagadnieniom z zakresu psychologii klinicznej. Zachęcamy do nadsyłania tekstów empirycznych i teoretycznych dotyczących psychopatologii, diagnozy klinicznej oraz psychoterapii. Zachęcamy także do nadsyłania prac z obszarów pokrewnych, szczególnie psychologii klinicznej dziecka, psychologii zdrowia oraz psychologii rehabilitacji. Mile widziane będą zarówno prace oparte na metodach ilościowych jak i jakościowe analizy, także w formie studium przypadku. Na oryginalne prace w języku polskim lub angielskim oczekujemy do 10 lipca 2017 roku.

Informacje

ISSN

ISSN 2084-5596
e-ISSN 2450-1271

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2015

Lista B, liczba punktów: 6

Index Copernicus

Wartość Index Copernicus, 2013: 6.59
Wartość Index Copernicus, 2014: 60.08

Bazy danych

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica są indeksowane w następujących bazach danych: